FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 
Realizujemy działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wdrożenie innowacyjnego systemu marketingowego PREDITUS w celu podniesienia konkurencyjności firmy.


Celem projektu jest zbudowanie dedykowanego systemu do internetowych działań marketingowych, złożonego z inteligentnych, spersonalizowanych i wielokanałowych algorytmów bazujących na danych wynikających z zachowania użytkownika, jego danych targetowych czy danych z big data, opierając scenariusze na doświadczeniach handlowych. Będzie to technologia personalizacji portalu (tzw. uczący się serwer), której zastosowanie w dziedzinie marketingu na świecie jest w tej chwili rzadkością. Powstanie szereg silników predykcyjnych przedstawiających odpowiednie i aktualne oferty dla klientów w ułamku sekund. Klient będzie otrzymywał informacje zgodne z jego osobistymi preferencjami, co wpłynie na zwiększenie prawdopodobieństwa wykonania zakupu oraz na osobiste odczucia i poprawę nastawienie do kampanii mailingowych. System będzie wspierał zwiększanie sprzedaży a dzięki swej elastyczności będzie mógł zostać zaadoptowany w każdej branży. Rozwiązanie będzie innowacyjnością w skali kraju.
 
CEL GŁÓWNY:
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozwój usług, bazujących na zaawansowanych technologiach informatycznych, innowacyjnych w skali kraju.
Salelifter działa na rynku usług marketingu internetowego. Posiada dość szeroką bazę klientów. Z obecnie posiadanymi rozwiązaniami jest w stanie działać na rynku w określonym zakresie. Aby wyjść poza stosowany w tych usługach schemat, panujący we wszystkich firmach tego typu, trzeba wprowadzić rozwiązanie konkurencyjne w stosunku do obecnie dostępnych. Miara takiego wyróżnienia na rynku – osiągnięcia istotnej przewagi nad konkurentami, ma być wdrożenie planowanego rozwiązania. Wprowadzenie rozwiązania innowacyjnego w skali kraju, którego skuteczność znacznie odbiega od panujących obecnie standardów,na długi czas zapewni firmie unikalność i zainteresowanie oraz stanie się powodem do znacznego wyprzedzenia tendencji rynku i przyczyną znacznego wzrostu przychodów, gdyż to z naszego narzędzia będzie chciała korzystać większość klientów. Również dla regionu śląskiego takie działania firmy mogą stać się przyczyną do dumy i osiągnięcia miana regionu innowacyjnych firm,jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania również z powodu faktu, że w województwie promuje się innowacyjne postawy przedsiębiorcze.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI PROJEKTU:
- zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu podniesienia konkurencyjności, zwiększenia przychodów ze sprzedaży.
- utworzenie nowych miejsc pracy (trzy nowe miejsca pracy, w tym jedno trwałe),
- wdrożenie elektronicznej wymiany danych w zakresie raportowani (elektronizacja procesu raportowania przyczyni się do oszczędności czasu, wydatków biurowych, eliminacji błędu ludzkiego),
- zwiększenie działalności eksportowej na rynkach dotychczas obsługiwanych oraz na nowych rynkach (zwiększenie przychodów ze sprzedaży ma nastąpić również poprzez uruchomienie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Nasze narzędzie będzie łatwo adoptować się do różnych branż oraz bez znaczenia będzie fakt, jakiego języka używa się w akacjach reklamowych, w związku z czym narzędzie może być stosowane na rynku międzynarodowym).
- wprowadzenie dwóch nowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie: elektronicznej wymiany danych – raportowanie oraz procesu inteligentnego, zindywidualizowanego wyświetlania reklam użytkownikowi końcowemu.
 
Wartość projektu: 1 405 340,48 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 470 062,63
 
Planowane efekty ilościowe:
1. Wdrożenie innowacyjności produktowej – jedna innowacja produktowa.
2. Wdrożenie innowacyjności marketingowej – jedna innowacja marketingowa.
3. Dywersyfikacja świadczonych usług – wprowadzenie jednej nowej usługi do oferty.
 
Planowane efekty jakościowe:
- zoptymalizowanie procesu raportowania (wprowadzenie elektronicznej wymiany danych),
- automatyzacja procesu marketingowego (wprowadzenie nowego produktu opartego na silnikach predykcyjnych),
- podwyższenie skuteczności (zwiększenie ilości transakcji zakupu w stosunku do kliknięć w reklamę),
- zwiększona satysfakcja użytkowników Internetu z wyświetlanej treści (zwiększenie zadowolenia klientów z wyświetlanej treści),
- coraz lepsze efekty akcji reklamowych dzięki samo uczącemu się systemowi (orientacja na użytkownika),
- zwiększenia skali działania (rozpoczęcie współpracy z klientami zagranicznymi).
- pełniejsze wykorzystanie potencjału posiadanych baz danych (inteligentne wykorzystywanie adresów do wysyłki spersonalizowanych reklam),
- uniwersalność usługi w odniesieniu do dowolnej branży(objecie zasięgiem wielu branż),
- systematyczna poprawa jakości rekordów w bazie danych dzięki mechanizmom predykcyjnym,
- wzrost znaczenia i wartości posiadanych baz danych,
- ilościowa i jakościowa automatyczna obserwacja zachowań użytkowników Internetu,
- dokładniejsze przewidywanie trendów/ mody,
- zwiększenie możliwości dotarcia do klientów końcowych,
  
Opis:
1.W ramach projektu powstanie narzędzie, którego działanie opierać się będzie na innowacyjnych procesach implementujących inteligentne, spersonalizowane i wielokanałowe algorytmy wykorzystujące dane o zachowaniach użytkownika, jego dane targetowe czy dane z Big Data, opierających scenariusze na doświadczeniach handlowych. W procesach zostaną zastosowane algorytmy sztucznej inteligencji, uczenie się maszyny.
2. Zmiana w sposobie świadczenia usług na rzecz firm afiliacyjnych oraz oferowania klientom końcowym produktów, na podstawie ich zainteresowań-mechanizmy wyświetlania reklam poprzez popularność danej kampanii/produktu, widzianej przez ogół użytkowników, bez możliwości behawioralnego zbadania i wyświetlania poprzez wcześniejszą ścieżkę zachowań na portalu. Czyli jednemu użytkownikowi promujemy kampanie/produkty, które lubi większość osób odwiedzających, a które mogą być niedostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika, przez co tracimy szansę na większą ilość konwersji.
3. W ramach projektu planuje wdrożyć innowacyjną usługę opartą na samo uczących się silnikach predykcyjnych, wspierającą procesy sprzedaży w Internecie poprzez inteligentne wyświetlanie spersonalizowanych
pod użytkowników reklam. Usługa ta jest nowością na rynku polskim i będzie nowym obszarem działalności firmy.